Links

Al-Anon in Europa

                             

Belgien (französisch)    www.al-anon.be

Dänemark                  www.al-anon.dk

Deutschland               www.al-anon.de

Finnland                     www.al-anon.fi

Frankreich                  www.al-anon-alateen.fr

Grossbritanien            www.al-anonuk.org.uk

Island                        www.al-anon.is

Italien                        www.al-anon.it

Niederlande                www.al-anon.nl

Norwegen                  www.al-anon.no

Österreich                  www.al-anon.at

Polen                         www.al-anon.org.pl

Portugal                     al-anonportugal.blogspot.ch

Schweden                  www.al-anon.se

 

 

Al-Anon in Amerika 


Weltdienstbüro            www.al-anon.alateen.org

Brasilien                     www.al-anon.org.br  

 

 


Al-Anon in Afrika

 

Südafrika                    www.alanon.org.za

 

 

Al-Anon in Asien

 

Japan                         www.al-anontokyo.org

 

 

Anonyme Alkoholiker

 

Der deutschsprachige  Schweiz  www.anonyme-alkoholiker.ch

Deutschland                             www.anonyme-alkoholiker.de

Nordamerika                                www.alcoholics-anonymous.org

 

Links

Al-Anon (WSO)
Groupes familiaux Al-Anon de Suisse romande et italienne
Al-Anon Deutschland
Al-Anon Österreich
engl. Meetings in Zürich